Ook online is er een socratisch café mogelijk. Fijne bijkomstigheid: bezoek is met behulp van wifi en een beeldscherm mogelijk vanaf elke uithoek in het land of vanaf je vakantieadres.

 

 

CHAOS (maart 2024)

 

In het dagelijks leven rekenen we op enige orde en voorspelbaarheid. We proberen toeval en willekeur te vermijden door regels, procedures en systemen te ontwikkelen. En toch worden we steeds weer overvallen door crisissen op allerlei gebied. De complexe werkelijkheid ontsnapt dan aan onze orde en een meer chaotische periode breekt aan. Is dat een catastrofe? Hoe duiden we zo’n situatie? Is het een rampzalige toestand van verwarring en onzekerheid of het einde van een orde die niet meer past en het begin van een nieuwe? Wanneer spreken we van chaos?

 

Mensen zijn geen automaten, ze maken eigen keuzes, experimenteren, vernieuwen en maken fouten. Dat kan botsen met regels en systemen. Dat beïnvloedt levens. Maar we kunnen de grip ook verliezen door een ingrijpende persoonlijke gebeurtenis, door het onvoorspelbare, het onvoorziene in ons leven.

 

Welke ervaring hebben we met “chaos”, om ons heen of misschien wel in ons hoofd? Wat deed die ervaring met je? Welke gevoelens en gedachten riep dat op? Wat deden we in zo’n situatie? En wat leert dat ons over “chaos”? 

 

In een socratisch gesprek onderzoeken we een vraag aan de hand van recente en afgeronde persoonlijke ervaringen. Door luisteren, doorvragen, verdiepen en aanscherpen krijgen we de gebeurtenis helder. In de traditie van Socrates stellen we ons oordeel uit, onderzoeken we argumenten en proberen de essentie te raken. 

Ter voorbereiding van het online socratische gesprek willen we je vragen om na te denken over een casus, iets wat jij recentelijk hebt meegemaakt (een gebeurtenis met een kop en een staart waar jij zelf een handelend optreden in had) waarbij het thema chaos aan de orde was en waarvan je wilt onderzoeken wat de achterliggende gedachten en argumenten waren. 

Dit digitale Café is een samenwerking tussen Socratisch Café Utrecht, Socratisch Café  Zwolle  en Socratisch Café Eindhoven.
 
Als je je hebt aangemeld en je hebt een bevestiging ontvangen ben je op woensdag 27 maart van 19.15- 21.45 uur,  via zoom op de juiste plek om dit socratisch gesprek te voeren.
 
We starten  met de gehele groep en vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider uiteen om aan het einde gezamenlijk te eindigen.
 
Aanmelden:
In elke groep is plaats voor 5 deelnemers. We werken met vijf gespreksleiders, dat betekent dat er ruimte is voor 25 deelnemers. We werken op volgorde van inschrijving dus laat zo snel als mogelijk weten of je deelneemt, dit kan tot 23 maart via mailadres: maypenders@gmail.com

Een online socratisch café, kan dat?

 

 

Het eerste digitale socratisch café dit jaar was in het voorjaar. We onderzochten online het thema ‘presteren’. Wanneer spreek je van prestatie en wie bepaalt wat de prestatie is? En is die ene prestatie wel de moeite waard? Wanneer is een prestatie de moeite waard? Presteer je naar je eigen verwachting of volgens die van een ander? Naar aanleiding van een concreet voorbeeld kwamen deze en nog veel meer vragen naar boven. Weinig antwoorden, maar dat is de kern van een socratisch gesprek. Ook het houden van een online socratisch café is een prestatie, zo blijkt steeds weer. Het vraagt om discipline, om zoom-vaardigheden, om aandachtig luisteren en geconcentreerd zijn. Maar het lukt.

 

De online cafés zijn in april 2020 gestart. Drie socratische cafés (Utrecht, Eindhoven en Zwolle) sloegen de handen ineen om een vorm te zoeken waarbij we elkaar toch konden ontmoeten, ondanks corona. Het werd Zoom, vaak verguisd en veel mensen waren opgelucht toen ‘het niet meer hoefde’. Toch gingen wij door, ook na de corona. Sinds die eerste keer zijn er ongeveer 15 online cafés geweest.

 

Mensen die meedoen, vinden het altijd een leuke en leerzame bijeenkomst door de verschillende invalshoeken en benaderingen die altijd weer opborrelen. Sommigen hebben geen socratisch café om de hoek en doen daarom mee. Anderen hebben dat wel, maar vinden deze vorm een mooi extraatje.

 

We organiseren het online café vier keer per jaar, altijd op een woensdagavond, van 19.00 tot 21.30. Ben jij geïnteresseerd?  Ken je anderen die geïnteresseerd zijn? Zijn er thema’s die jij graag wilt onderzoeken? Mail dan naar maypenders@gmail.com

Wij nodigen je dan graag uit voor de komende cafés.